6782* 
    

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות

 

כולנו, גם הזהירים שבינינו, חשופים לתאונות אישיות! בבית או בחוץ, לעולם איננו יכולים להיות בטוחים שאנחנו 
חסיניםלגמרי מפני תאונה. אנחנו יכולים ללוות אותכם במקרהשל אובדןכושר עבודה, נכות או מוות חלילה כתוצאה מתאונה, ומציעים לכם כיסוי שיסירכל דאגה וימנע חוסר ודאות כלכלית
מענה כיסויי יוענק לכם ולבני משפחותיכם בכל דרך שבה תהיו, ועל כל צרה שלא תבוא.

ביטוח תאונות אישיות כולל שלושה מרכיבים מרכזיים:

·         כיסוי למקרה של תאונה בה נגרמה למבוטח נכות רפואית מלאה או חלקית לצמיתות.

·         כיסוי לאובדן כושר עבודה באופן זמני כתוצאה מתאונה, למי שלא יוכלו לעסוק בעבודתם בעקבות התאונה, לתקופה קבועה מראש עקב מקרה אחד או עקב כל המקרים בתקופת הביטוח.

·         כיסוי למקרה מות המבוטח כתוצאה מתאונה.

cube03

cube02

cube01

© 2015 Mgalil. All Rights Reserved. Designed By Intereative