ביטוח כלי צ.מ.ה צפון

ביטוח כלי צ.מ.ה צפון

מהו ביטוח צ.מ.ה?

ביטוח ציוד מכני הנדסי "צ.מ.ה" מספק פתרון ביטוחי מקיף לסיכוני רכוש לכלים מכניים מסוגים שונים: נייחים, ניידים, קבועים, ארעיים, ממונעים ושאינם ממונעים, שהייעוד שלהם הוא ביצוע עבודה ולא תחבורה. אצלנו במרכז הגליל סוכנות לביטוח, הפוליסה מעניקה ביטוח בגין אובדן או נזק לציוד כמו עגורנים, מלגזות, מנופים, מחפרים, מכבשים משאבות, מערבלי בטון, ציוד הרמה והנפה, ציוד גריסה וניפוי, טרקטורים לעבודות עפר, מקדחים, מכונות אספלט, ציוד לשימושים מוניציפאליים כמו מטאטאי כבישים, ציוד לגיזום עצים ועוד..

אפשר להרחיב את הביטוח לאחריות לנזקים לצד שלישי.

ציוד לסלילת כבישים ועבודות פיתוח תשתיות הוא ציוד המגלם רמת סיכון גבוהה מטבעו לכן חשוב לבטח אותו.

ביטוח צ.מ.ה מכסה את כל הסיכונים מנזק תאונתי חיצוני לציוד.

למי מיועדת פוליסת ביטוח ציוד מכני הנדסי?

פוליסת ביטוח  ציוד הנדסי מיועדת לבעלי חברות העוסקות בעבודות עפר, סלילת כבישים וכד' המחזיקים כלים הנדסיים כגון מנופים וציוד הרמה, ציוד לעבודות עפר, ציוד לסלילת כבישים ועוד, ומיועדת גם לקבלנים

ביטוח הנדסי מתייחס לביטוח המעניק הגנה כלכלית לסיכונים העומדים בפני פרויקט הבנייה השוטף, פרויקט ההתקנה ומכונות וציוד בהפעלת הפרויקט. קטגוריות מוצרים: בהתאם לפרויקט, ניתן לחלק אותו לפרויקט בנייה כל הסיכונים ביטוח ופרויקט התקנה כל הסיכונים ביטוח; בהתאם לתכונת האובייקט,

ניתן לחלק אותו לביטוח כל הסיכונים בפרויקט, וביטוח תקלות מכונות.

 

עיקרי הכיסוי הביטוחי:

כיסוי נזקי טבע – כיסוי זה מכסה אותך מפני נזקי טבע אשר עלולים לפגוע בכלי המבוטח.

כיסוי –  פריצה ונזק בזדון, גניבה – כיסוי זה יכסה אותך מפני נזק בזדון לכלי או פריצה אליו או גניבת הכלי.

 

פיצויי הפסד

אובדן מהותי: אובדן הפרויקט המבוטח שנגרם על ידי תאונות או אסונות טבע כלשהם למעט ההחרגות.

אחריות צד ג': על פי חוק, המבוטח יישא באחריות הפיצויים בגין הפגיעה בגוף או ברכוש לצד ג' באתרי בנייה ובאזורים סמוכים שנגרמו עקב התאונה הנוגעים ישירות לפרויקט המבוטח.

חריגות: תכנון הנדסי, טעות טכנולוגית בנייה, פגמים באיכות חומרי הבנייה, נזק מכני של מכונות וציוד שקורה ללא מומנטום חיצוני…

 

איך להתאים את ביטוח הציוד המכני ההנדסי הנכון לחברה ולעובדים שלי?

לכל חברה ובעל חברה יש את הצרכים המיוחדים בנוגע לביטוח הנדסי. סוכן הביטוח יתאים עבורך את הביטוח ההנדסי הנכון שיתאים לך ולחברה שלך.

 

חשוב לציין! סוכנות הביטוח מרכז הגליל הינה סוכנות מובילה גם בתחום ביטוח צ.מ.ה. בצפון

רוצים שאנחנו נחזור אליכם? בכיף 🙂

השאירו את פרטיכם כאן ↓