ביטוח עבודות קבלניות מהצפון לדרם

בעבודות הקבלניות אתם חשופים להרבה סיכונים, החל משלב הקמת הפרויקט לאחריות מול צד ג' ועד לביטוח אחריות המעסיקים, ביטוח זה מכסה את כל הסיכונים במהלך ביצוע העבודות.

קבלן או יזם המבצע פרויקט כלשהו בשטח עבור לקוח מסוים, מוטלת עליו אחריות גדולה והוא חייב להגן על עצמו בפני סיכונים מורכבים למיניהם שיכולים לקרות באופן מפתיע. פוליסת ביטוח זה הנה פוליסה מורכבת לביטוח של קבלן/יזם בשטח הפרויקט.

ענף זה ביטוח עבודות קבלניות הוא אחד מתחומי המומחיות של מרכז הגליל בענפי הביטוח השונים, ובגלל ריכוזי המגזר הערבי אשר נמצא ברובו באזור הצפון, אנחנו במרכז הגליל נותנים דגש לענף ביטוח עבודות קבלניות גם בצפון הארץ.

עיקר היתרונות ללקוח :
 • התאמה אישית ומיוחדת לקבלן וליזם .
 • אפשרויות מגוונות לכיסוי בהתאמה לכל פרויקט ופרויקט.
 • הכיסוי מחולק לשלושה חלקים: 1- רכוש  2- צד ג'  3- חבות מעבידים.
ישנם הרחבות אופציונאליות:
 • רכוש נלווה וציוד הנמצא בשטח האתר.
 • פינוי פסולת בניין והריסות.
 • רכוש סמוך ורכוש שעובדים עליו.
 • חבות הקשורה לשימוש בציוד מכני הנדסי שהחוק לא מחייב לבטחו בביטוח חובה.
 • תביעות שיבוב מטעם המוסד לביטוח לאומי.
 • עבודה לקויה וחומרים לקויים, נזק ישיר ו/או עקיף כתוצאה מתכנון לקוי.
 • נזק שנגרם כתוצאה מפגיעה במתקנים תת קרקעיים כמו צינורות, כבלים וכד'.
 • הוצאות הגנה מפני הליכים פליליים שנחשפים להם.
 • אחסון מחוץ לאתר העבודה ו/או רכוש בהעברה.
 • מבנה ותכולת מבני עזר באתר העבודה.
 • שכר טרחה של יועצים, מומחים, אדריכלים ומהנדסים.
 • ועוד..

רוצים שאנחנו נחזור אליכם? בכיף 🙂

השאירו את פרטיכם כאן ↓